Skjold garnison, består bl.a. av 2. bataljon (mekanisert infanteriavdeling) og en ingeniørbataljon.