Målselvdalen, dalføre i Troms, det største dalføre i Troms fylke, går mot sør fra botnen av Målselvfjorden, en av Malangens indre armer. Landskapet minner mye om Østerdalen, og Målselvdalen var derfor et naturlig valg av bosettingsområde da dalen ble befolket fra 1787 og fremover, etter initiativ av fogd Jens Holmboe; bosetterne var vesentlig østerdøler. Gjennom dalen renner Målselva.