Reinpolitiets patruljeområde dekker store områder i Nord-Troms og Finnmark
.

Reinpolitiet er en enhet i Finnmark politidistrikt, seksjonert under Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE).

Reinpolitiet har fem faste patruljer, som er plassert i Alta, Karasjok, Kautokeino, Storslett og Tana. Seksjonen har 15 tilsatte. Oppsynsområdet i Nord-Troms og Finnmark dekker et areal på om lag 60 000 kvadratkilometer.

Oppgaver

Reinpolitiet er på patrulje gjennom hele året
.
Reinpolitiet legger stor vekt på å ha god kontakt med de som ferdes på vidda
.

Reinpolitiets primæroppgave er knyttet til reindriften i Finnmark og Nord-Troms. Den skal arbeide med både å forebyggende konflikter og etterforske straffbare forhold knyttet til næringen.

I tillegg tar patruljene hånd om en rekke andre gjøremål, blant annet miljø- og faunakriminalitet, jakt- og fiskeoppsyn, kontroll av vernebestemmelsene og kontroll av motorferdsel i utmark, særlig bruk av snøscooter og terrenggående kjøretøy (ATV). Reinpolitiet er også en viktig ressurs i søk- og redningstjenesten.

Historie

Reinpolitiet ble opprettet i Finnmark i 1949 som følge av flere og omfattende reintyverier under andre verdenskrig, og som fortsatte også i årene etter. Initiativet kom fra reindriftsnæringen selv, som mente det burde etableres et eget politi for å komme tyveriene til livs.

Før reinpolitiet ble etablert, ble det i juli 1948 avgitt seks mann fra Utrykningspolitiet til politimestrene på Varangerhalvøya, til tjeneste som reinpoliti for sommerbeitesesongen. Erfaringene med disse var gode, antall reintyverier gikk sterkt tilbake i de distriktene som hadde hatt patruljer. Fra 1955 var det etablert fire patruljer i Øst-Finnmark og fem patruljer i Vest-Finnmark. Selv om hovedoppgaven var knyttet til reintyverier, fikk reinpolitiet også i oppgave å tilse at bestemmelser i reindriftsloven av 1933 om beitedistrikter, beitetider og flyttetider ble overholdt.

Etterforskning av reintyverier og andre straffbare handlinger rettet mot reindriften ble som regel utført av en patrulje med én lensmannsbetjent og to innleide betjenter uten politiutdanning. Helt fram til midten av 1970-tallet ble tjenesten i hovedsak utført av personell i engasjementstillinger i perioden for reinens sommerbeite. Fra 1975 fikk reinpolitiet seks helårsengasjement, og fra 1981 tolv faste stillinger organisert under daværende Vest-Finnmark politikammer.

I 1994 ble stillingene fordelt mellom Sør-Varanger politikammer (2), Vadsø politikammer (4) og Vest-Finnmark politikammer (6). I tillegg var det en leder av enheten, som var plassert i Vadsø. Ved politireformen i 2001 ble Vest-Finnmark og Vadsø slått sammen til ett politidistrikt, som igjen ble slått sammen med Sør-Varanger til Finnmark politidistrikt i 2016. Dermed kom reinpolitiet på nytt under en felles ledelse.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg