UP, politiavdeling, fra 1937 organisert til løsning av særlige nasjonale politioppgaver på tvers av politidistriktene; brukes fra 1950-årene nesten utelukkende til trafikkovervåking.