Matilde, kvinnenavn, opprinnelig tysk, tilsvarer det norske navn Magnhild, hvor første stavelse er samme ord som norrønt magn, 'makt, styrke', og annen stavelse svarer til norrønt hildr, 'kamp, strid'. Varianter: Mette og Maud. Navnedag 14. mars.