Mathilde, markgrevinne av Toscana. Styrte sine områder i Nord-Italia med sterk hånd og støttet pave Gregor 7 mot keiseren. På hennes borg Canossa måtte keiser Henrik 4 ydmyke seg for paven. Gift to ganger, sist med hertug Welf av Bayern. Paven oppløste ekteskapet 1095. Hun testamenterte alt sitt odelsgods til pavestolen, noe som ble et stridsemne mellom pave og keiser.