Llanos, steppe- og savannelandskaper i Latin-Amerika, særlig de vidstrakte slettene i Colombia og Venezuela, mellom Andesfjellenes østkjede og elven Orinoco. Det er temmelig flatt sletteland, 100–300 moh. Utpreget tropisk regnklima (tropisk savanneklima), årlig middeltemperatur 26–27 °C med regntid april–oktober, når sørøstpassaten hersker, og tørketid med nordøstpassaten. Til tross for beskjedne nedbørmengder er det ofte store oversvømmelser i regntiden. Mest savannevegetasjon, lite bosetning, ekstensiv fedrift.