Little America, navn på flere amerikanske overvintringsstasjoner i Antarktis, på Ross Ice Shelf ved Bay of Whales (Hvalbukta). Basene ble brukt til fire ekspedisjoner 1929–47. Da USA sendte en ny ekspedisjon til området 1956, fant de at den forrige basen var ødelagt av breens kalving; en ny base ble opprettet på Roosevelt Island.