Marie Byrd Land, område av Antarktis mellom østkanten av Ross isbremmen og Ellesworth Land på ca. 100° V, uten veldefinerte grenser. Størstedelen av Marie Byrd Land består av isdekkede vidder i 800–2000 meters høyde. Det er målt istykkelser på over 4000 m. Isen hviler her på en fjellgrunn vel 2500 m under havets overflate. Høyeste fjell er Mt. Sidley (4181 moh.). Området ble oppdaget av sjøoffiser og polarutforsker Richard Byrd og fikk navn etter hans kone. Marie Byrd Land ligger utenfor alle områdene som utgjør de omstridte territoriale kravene i Antarktis.