Ivo Pannaggi, italiensk arkitekt og maler. Ble tidlig en del av det futuristiske miljøet rundt dikteren F. T. Marinetti. Flyttet 1926 til Tyskland, der han kom i kontakt med miljøet rundt Bauhaus og ble fascinert av rasjonalismens klarhet og strenghet, noe som kommer til uttrykk i Casa Benigni i Macerata (1929). Bodde i Norge 1942–71 og arbeidet hos arkitekt F. Rinnan med anleggene til de olympiske vinterleker i Oslo i 1952. Egen praksis fra 1957. Tegnet bl.a. to eneboliger på Ulvøya i Oslo og atelier i Oslo for maleren Ludvig Eikaas.