Filippo Tommaso Marinetti, italiensk forfatter; grunnlegger av futuristbevegelsen. Han publiserte futuristenes første manifest i Paris-avisen Le Figaro 1909. Sine første verker skrev han på fransk, bl.a. La Conquête des étoiles (1902), Mafarka le futuriste (1909) og Le Monoplan du pape (1912). Det var på det språklige plan Marinetti mente futuristene kunne få en ny og revolusjonerende funksjon. I 1913 kom Distruzione della sintassi. Immaginazione senza fili. Parole in liberta. Her finnes uttrykk for en «ny følsomhet», skapt av den industrialiserte verden. I diktene ødelegges bl.a. normalsyntaksen og tegnsettingen. Marinettis egen litterære produksjon er inspirert av den første verdenskrig, der han deltok som journalist og frivillig, f.eks. diktsamlingen Guerra, sola igiene del mondo (1915), Alcova d'accaio (1921), en samling ideologiske skrifter, og hans endelige konversjon til fascistregimet, Futurismo e fascismo (1924).