Ingemund Fænn, født i Stryn, norsk pressemann, ansatt i Fjordingen 1928–36, i Bergens Tidende fra 1936, redaktør av avisens Oslo-kontor 1946–56. Fænn var ansvarlig redaktør for Bergens Tidende 1956–77.