Bergen, konservativt landsmålslag for Vestlandet, stiftet 1868 av Henrik Krohn. 1870–79 utgav det tidsskriftet Fraa by og bygd, og har senere gitt ut og støttet utgivelsen av andre verker, bl.a. en nynorsk bibeloversettelse og Ivar Aasens Norsk ordbog (1918).