Herbert, mannsnavn, opprinnelig tysk, dannet av de samme røtter som norrønt herr, 'hær' og bjart, 'lysende, skinnende'.