Gudrun er eit kvinnenamn som går tilbake til det norrøne Guð-rún. I dette toledda namnet tyder forleddet ‘gud’ og etterleddet ‘hemmeleg kunnskap’. I motsetning til dei fleste andre samansette namn i norrønt kan Gudrun som heilskap ha hatt ei meiningsfull tyding: ‘ho som har guddommeleg kunnskap’.

Namnet har fleire variantar: Gudrun, Gudrund, Gudrunn.

Namnedag er 24. november. Guro har også namnedag denne dagen.

Personar med namnet Gudrun

Kulturell bruk

  • I «Volsungesagaen» er Gudrun Gjukesdotter gift med Sigurd Fåvnesbane.
  • Islandsk saga om Kjartan og Gudrun («Laksdølasaga»).
  • Tragedien «Kjartan og Gudrun» (1848) av Adam Oehlenschläger.

Kjende personar med namnet Gudrun

Eit utval personar med namnet Gudrun, og som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 1 870 kvinner i Noreg som hadde Gudrun som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire.

Utvikling i bruk av namnet

Gudrun er blant dei namna som vart populære under den nordiske namnerenessansen, mellom anna på grunn av Oehlenschlägers drama «Kjartan og Gudrun». Til liks med andre namn som høyrer til namnerenessansen, fekk det eit sterkt oppsving i siste halvdel av 1800-talet. Gudrun låg som nummer 2 på ranglista 1908–1910.

Utvikling i bruk av namnet Gudrun frå 1800
Utvikling i bruk av namnet Gudrun frå 1800
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Geografisk variasjon på 1800-talet

Geografisk variasjon i bruk av namnet Gudrun på 1800-talet.

Gudrun var mest brukt i Kristiania og Bergen. Til liks med andre namn som kan knytast til den nordiske namnerenessansen, fekk Gudrun fyrst innpass i byen.

Geografisk variasjon i bruk av namnet Gudrun på 1800-talet.
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Gudrun var mest brukt i Kristiania og Bergen. (I talgrunnlaget for søylene inngår det også ein eller fleire stavevariantar, til dømes Gudrund.) Til liks med andre namn som kan knytast til den nordiske namnerenessansen, fekk Gudrun fyrst innpass i byen.

Historisk bruk av namnet Gudrun
Historisk bruk av namnet Gudrun
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

  • Janzén, Assar 1947: De fornvästnordiska personnamnen. [Nordisk kultur 7].[/li][li]
  • Kristianen, Jan Erik og Jørgen Ouren 1998: [Fornavn i Norge. Navnemoter og motenavn]. Oslo.

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg