Gudrun, kvinnenavn, av norrønt guð eller goð, 'guder', og trolig rún, 'trofast venn'. Andre former er Guro, Goro. Navnedag 24. november.