Stor-Colombia, navn på den selvstendige republikken som ble opprettet 1819 som et resultat av Simón Bolívars uavhengighetskamp. Omfattet det meste av det tidligere visekongedømmet Ny-Granada (Nueva Granada), dvs. det nåværende Colombia, Ecuador, Panamá og Venezuela. Bolívar var republikkens president. Hans drøm om et forenet Sør-Amerika raknet da Gran Colombia falt fra hverandre; Venezuela ble selvstendig i 1829, Ecuador året etter. Colombia fikk sitt nåværende navn først i 1863.