Geirmund, mannsnavn, norrønt Geirmundr, av geirr, 'spyd', og mundr, 'gave, festgave'. Navnet blir også skrevet Jarmund. Navnedag 3. mai.