Gørild, kvinnenavn, opprinnelig dansk av Gerhild, sammensatt av geirr-, 'spyd' og -hildr, 'strid, kamp'. Navnedag 3. mai.