Blindheimætten, utdødd norsk lendmannsætt fra Sunnmøre, hvor en av de to Blindheimsgårder, trolig Blindheim på Oksnøya (nå Uksenøya i Ålesund), var dens hovedsete. Ætten var på 1100-tallet beslektet med Reinsætten og spilte en stor politisk rolle. Et av dens medlemmer, Hallkell Huk, brakte Harald Gille til Norge, og hans to sønner, Simon Skolp og Jon Skolp, ble begge gift med døtre av denne konge. Under de senere politiske stridigheter tok ættens medlemmer forskjellig parti; Jon Hallkellssons sønn, lendmannen Hallkell Jonsson (død 1194), var således øyskjeggenes leder. Slekten døde ut på 1200-tallet.