Valderhaug, tettbebyggelse og administrasjonssenter i Giske kommune, Møre og Romsdal, på sørøstsiden av Valderøya, del av tettstedet Nordstrand; noe over 700 innbyggere (2015). Undersjøisk tunnelforbindelse via Ellingsøy til Ålesund (Vigrasambandet).