Filippo Brunelleschi

Faktaboks

Filippo Brunelleschi
uttale:
-ˈeski
født:
1377, Firenze, Italia
død:
15. april 1446, Firenze, Italia

Filippo Brunelleschi. Den berømte kuppelen på domkirken i Firenze. Den ble påbegynt i 1420 og stod ferdig i 1436. Dette var den første store kuppelkonstruksjon siden oldtiden.

Av /KF-arkiv ※.
Filippo Brunelleschi: S. Spirito (som planlagt)
S. Spirito
Av .

Filippo Brunelleschi var en italiensk arkitekt som hovedsakelig arbeidet i Firenze og Toscana. Han regnes som den første arkitektrepresentant for renessansen og som en av epokens største.

Sentrale arbeider

Filippo Brunelleschi. Pazzi-kapellet i Firenze, tegnet 1429.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Brunelleschi begynte som billedhugger og gullsmed, og deltok blant annet i konkurransen om bronsedørene til baptisteriet ved siden av domkirken Santa Maria dei Fiori og utførte senere et krusifiks til Santa Maria Novella.

Etter å ha vunnet en arkitektkonkurranse i 1418, ble han valgt til å fullføre den uferdige domkirken (1420–36) med en kuppel som han lot oppføre over korsmidten (se Columbi egg). Kuppelen er reist på en 17 meter høy sylinder (tromme), når opp til cirka 90 meter høyde og har en diameter på 39,5 meter. Dette var den største kuppelen som var reist siden antikken, og den dominerer fremdeles Firenzes bybilde.

Bru­nel­leschi fikk kuppeloppdraget sammen med Battista d’An­tonio og Lo­renzo Ghi­berti. Disse to forsvant imidlertid etterhvert ut av bildet. Brunelleschi samarbeidet derimot med matematikeren Pozzo Tos­canelli. Kup­pelen sto ferdig i 1436, reist under Bru­nelleschis ledelse og med hjelp av hans byggeplassinn­retninger, og brakte ham stor berømmelse. Kup­pelen er dobbel, og utformet som spiss­kup­pel. Den har vært tolket som go­tisk, men det er vel så sannsynlig at Bru­nel­leschi først og fremst anså formen som statisk sikrere, hvilket den også var, da tverr­snittet ikke var langt unna en hen­gekjedebue, se også kup­pel­hvelv.

Sam­me år (1436) ble det ut­lyst konkurranse om kuppellanternen, som ble vunnet av Brunelleschi i 1437. Lanternen var utstyrt med vo­lutter; hvilket var et tid­lig eksempel på slike, før voluttene på Leon Battista Albertis Santa Maria Novel­las sydfasa­de. Lanternen ble reist fra 1445 over en rekke år. Arbeidene med lanternen ble etter Brunelleschis død ledet av Michelozzo (1446–52) og Antonio Manetti (1452–60). Utfø­rel­sen strakte seg til cirka 1471.

Brunelleschis Hittebarnshospitalet (Ospedale degli Innocenti, 1421–45) med fasadeloggia med slan­ke, rene rundbuer regnes som den første virkelige renessansebygningen. Han stod også bak kirkene San Lorenzo (1425), Santo Spirito (1436) og planla renessansens første sentralkirke Santa Maria degli Angeli (arbeidet med denne ble avbrutt etter tre år i 1437). Et av ungrenessansens fornemste byggverk er det fint proporsjonerte og detaljerte Pazzi-kapellet (Cappella Pazzi; ved Santa Croce, tegnet 1429), alle i Firenze.

Santo Spirito er kanskje det mest representative ek­sempel på Brunelleschis arkitektur. Kirkeplanen er et la­tin­kors, med ho­ved- og sideskip defi­nert etter en kvad­ratisk planenhet (se ad quadratum). Side­skipene har arkader med rundbuer. Sideskipene er imidlertid ført rundt korsarmene, og skulle også vært ført tvers over og av­slutte langskipet. Kirkeplanen er derfor egentlig en modifisert sentralkirkeplan, hvor en av korsarmene er noe for­­lenget. Kvad­ratenheten stopper imid­­lertid ikke med planen. Den går igjen også i snitt og innvendige vegg­oppriss, slik rundbuene kan sies å være innpasset i den kvadratiske en­heten. Kirken kan derfor sies å være definert innen et system av adderte romkuber, ordnet i et forlenget sentralrom etter proporsjonene 1:1, 1:2, og så videre.

Betydningen av slike klare propor­sjoner – fremfor alt i kirker – ble se­nere fremhevet i ord av Brunel­leschis kollega Leon Battista Alberti i «De re aedificatoria» (Om bygningskunsten).

Andre arbeider

Andre viktige arbeider er:

 • et kuppelkapell i S. Jacopo sopr’Arno i Firenze (tegnet 1418, senere revet)
 • Barbadori-kapellet i S. Felicità (ca. 1420, senere delvis ødelagt)
 • Palazzo di Parte Guelfa (fasade og storsal, ca. 1420)
 • kirken S. Lorenzo (1421–1429, 1441–ca.1460)
 • kirken «Sagrestia Vecchia» (1421–1428)
 • Pazzi­kapel­let (1429, reist etter 1442)
 • sentralkirken Santa Maria degli Angeli (1434–1437, fullført 1936)

Man antar at Brunelleschi også har planlagt fortifikasjoner i Castellina, Pesaro, Pisa, Rencine, Rimini, Staggia og Vicopisano.

Brunelleschis betydning

Brunelleschis arkitekturhistoriske betydning ligger ikke minst i understrekningen av de horisontale ledd, i enkeltleddenes underordning under helheten – renessansens store tanke innen arkitekturen – og i at han innførte den kuppelhvelvede sentralkirken over gresk korsplan. Dette skjedde i San Lorenzos sakristi, påbegynt 1421. Brunelleschi var også sterkt opptatt av konstruktive og teoretiske problemstillinger og oppdaget den perspektiviske konstruksjon (cirka 1415–20). Hans vitenskapelige behandling av perspektivlæren fikk stor betydning for malerkunsten.

Typisk for Brunelleschis arkitektur er det klare hovedpreget inspirert av klassiske forbilder. Også detaljen har den samme klarhet. Den er rendyrket detaljert etter klassiske forbilder, og er samtidig «nyere» enn noensinne. Dette var til stor inspirasjon for hans samtid og ettertid: hans arkitektur synes sta­dig å være «født på ny» – og evig ung.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Saalman, Howard: Filippo Brunelleschi: The Buildings, 1993, isbn 0-271-01067-3, Finn boken
 • Antonio di Tucci Manettis biografi (1812); engelsk oversettelse: «The Life of Brunelleschi» (1970, ed. Howard Saalman)
 • Giuho Carlo Argan: Brunelleschi (Verona 1955)
 • Frank D. Prager og Giustina Scaglia: Brunel­leschi: Studies of his Technology and In­ven­tions (1970)
 • Arne Gunnarsjaa: Filippo Bru­nelleschi 1377–1977: 600 år – og evig ung, «Mor­genbladet» 31.12.1977 s. 4
 • Chr. Norberg-Schulz: Brunel­leschi 600 år, «Byg­gekunst» 1977 ss. 164–65
 • Eu­genio Battisti: Filip­po Brunelleschi: The Com­plete Work (1982)
 • Peter J. Gärtner: Filippo Brunelleschi 1377–1446, Köln 1998

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg