Det Mosaiske Trossamfund, den offisielle betegnelsen på den jødiske menigheten i Oslo og det viktigste senter for det jødiske religiøse liv i Norge. Det Mosaiske Trossamfund i Oslo (DMT) ble etablert 1892 og har i dag ca. 750 medlemmer (2017). 

Menigheten har sin egen synagoge, i Bergstien i Oslo. Den ble innviet 1920. I denne holdes flere gudstjenester på sabbaten og jødiske helligdager, og i denne møtes ortodokse jødiske menn til morgenbønn. Der feires også overgangsriter som bar mitzva, bat hayil og brylluper. Menigheten har også sin egen gravlund, på Helsfyr i Oslo.

Michael Melchior var menighetens rabbiner fra 1980 og er fra 1999 dens overrabbiner. Hans sønn, Yoav Melchior, er i dag rabbiner i Oslo. Menigheten har også en egen kantor som leder undervisningen og deltar i gjennomføringen av gudstjenestene. 

Av historiske grunner er Det Mosaiske Trossamfund en ortodoks jødisk menighet. Dette på tross av at mange av dagens medlemmer ikke praktiserer ortodoks jødedom i det daglige. En av begrunnelsene er at også ikke-ortodokse kan delta i ortodokse gudstjenester og ritualer, mens det motsatte ikke er tilfelle.

Det betyr likevel at kun personer som regnes som jøder etter ortodoks tolkning av den religiøse loven, halakha, kan bli fulle medlemmer, og at menigheten må ha mannlig rabbiner og kantor. Kvinner kan delta i alle menighetens aktiviteter, bortsett fra gjennomføringen av gudstjenestene og andre rituelle aktiviteter forbeholdt menn, som å lese fra Tora-rullene i synagogen. 

I 1960 fikk menigheten sitt eget samfunnshus. Her drives den jødiske barnehagen og religionsskolen, og her holdes møter og feires fester. Det Mosaiske Trossamfund driver også et jødisk aldershjem, der det serveres kosher mat. Menigheten importerer også en hel del koshermat og selger denne i sitt eget utsalg. Rabbineren godkjenner vanlige norske matvarer som kan regnes som kosher.

Menighetens medlemmer, av begge kjønn, driver både sosiale og kulturelle aktiviteter, foredragsvirksomhet og et utstrakt informasjonsarbeide. Medlemmene deltar også i flerkulturelle og flerreligiøse fora, som Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), samt arbeide mot rasisme og antisemittisme.

På begynnelsen av 2000-tallet begynte ildsjeler i den daværende ledelsen i Det Mosaiske Trossamfund å planlegge opprettelsen av et jødisk museum i Oslo. Hensikten var både å forsk på den jødiske innvandringen til Norge, men også å formidle jødiske kultur til både jøder og storsamfunnet. Allerede i 2004 ble det opprettet en stiftelse som var et samarbeidsprosjekt mellom Det Mosaiske Trossamfund og Bymuseet i Oslo. Jødisk Museum, beliggende i den gamle synagogen i Calmeyersgate 15, ble åpnet høsten 2008, og er i dag en selvstendig stiftelse som får både offentlig og privat finansiering. Museet driver forskning og arrangerer konserter, foredrag, språkkurs, utstillinger og undervisning. 

Den jødiske menighet i Trondheim, Det Mosaiske Trossamfunn, ble stiftet i 1905 og synagogen ble innviet i 1925. Menigheten har ca. 120 medlemmer.

I 1997 opprettet menigheten sitt eget museum, i tilknytning til synagogen i Arkitekt Christies gate. Museet har eget bibliotek og formidler både jødenes historie i Midt-Norge og jødisk kultur generelt.

Også andre retninger innenfor vår tids jødedom er nå representert i Norge. Den hasidiske bevelgelsen, Chabad Lubavitch, har en rabbiner i Oslo som samler mange tilhengere til sine tilstelninger. Mange av de besøkende er også medlemmer av Det Mosaiske Trossamfund.

Også ikke-ortodokse retninger som reformjødedom, konservativ jødedom og retninger som "Jødisk fornyelse" (Jewish Renewal) har tilhengere i Norge, men har ennå ikke opprettet permanente organisasjoner eller grupper. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

27. februar 2009 skrev Martin Bashevkin

Itzhak Rapoport er ikke lenger rabbiner i Oslo. Dagens rabbiner heter Joav Melchior.

27. februar 2009 svarte Bente Groth

Naturligvis gjør han det! De artiklene som nå ligger ute ble skrevet til papirutgaven for flere år siden. (Denne ikke av meg heller.) Ting vil bli rettet opp underveis. Denne tar jeg med det samme!

Mvh

Bente Groth

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.