Bernhard, mannsnavn, tysk, i norrønt skrevet Bernarðr, av de samme røtter som norrønt bjǫrn, 'bjørn' og harðr, 'hard'. Døpenavn i Norge fra 1300-tallet. Navnet ble særlig utbredt ved oppkalling etter Bernhard fra Clairvaux. En annen tysk form av navnet, Bernit, er blitt Bernt. Navnedag 20. august.