Eresfjorden, fjord i Nesset kommune i Romsdal, innerste arm av Langfjorden med bygda Eresfjord i bunnen. Største lengde på Romsdalsfjorden måles vanligvis til bunnen av Eresfjorden.