Audun, mannsnavn, norrønt Auðun(n): 'en venn av rikdommen'; av samme røtter som norrønt auðr: 'rikdom' og norrønt vinr: 'venn'. Varianter: Augun, Auden, og Edvin, som er lånt fra angelsaksisk. Navnedag 1. mars.