Audny, kvinnenavn, av norrønt auðr: 'rikdom, lykke'; og nýr: 'ny'. Navnedag 1. mars.