Andes-pakten, interregional samarbeidsavtale (Cartagena-overenskomsten) inngått 1969 mellom Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador og Peru. I 1973 kom Venezuela også med, mens Chile forlot pakten 1976. Peru kom tilbake som fullverdig medlem i 1996 etter fire års suspensjon. Cuba ble med i 1999. Andes-fellesskapet var det første frihandelsområdet i Latin-Amerika, og i verden for øvrig, som kun bestod av utviklingsland. Formålet var å sette fortgang i den økonomiske integrasjon og utvikling på regionalt plan innen rammen av LAFTA, det nåv. ALADI, noe som ikke har lyktes i særlig grad. I 1999 ble det vedtatt å etablere et fellesmarked innen 2005 og gradvis innføre en felles utenrikspolitikk.