#stauder

Løytnantshjerte

RitaE. Udefinert

Stauder er flerårige urteaktig planter med skudd som visner ned om høsten, men med røtter som overvintrer. Ordet brukes særlig om flerårige prydplanter som vokser på friland eller i blomsterbed.

Standard blaaveispho08266

blåveis

Blåveis er ei fleirårig urt i soleiefamilien. Han er ein vanleg vårblom. .

Standard revebjelle m dvergmåler f227 13 ps2

revebjelle

Revebjelle er en plante i maskeblomstfamilien. Den er vanlig i sørvestlige kyststrøk og fjordstrøk i Norge. De ofte mer enn meterhøye stenglene med purpurrøde, klokkeforma blomster er allestedsnærv...

valmuesøster

Valmuesøster, planteslekt i valmuefamilien. Ca. 40 arter, de fleste fra Himalaya og videre østover i Asia. Enkelte av artene brukes som hageplanter, f.eks. blå valmuesøster, M. betonicifolia, gul v...