#stauder

Løytnantshjerte

RitaE. Udefinert

Stauder er flerårige urteaktig planter med skudd som visner ned om høsten, men med røtter som overvintrer. Ordet brukes særlig om flerårige prydplanter som vokser på friland eller i blomsterbed.

blåveis

Blåveis er ei fleirårig urt i soleiefamilien. Han er ein vanleg vårblom. .

revebjelle

Revebjelle er en plante i maskeblomstfamilien. Den er vanlig i sørvestlige kyststrøk og fjordstrøk i Norge. De ofte mer enn meterhøye stenglene med purpurrøde, klokkeforma blomster er allestedsnærv...

valmuesøster

Valmuesøster er en planteslekt i valmuefamilien med cirka 40 arter, hvorav de fleste vokser fra Himalaya og videre østover i Asia. Enkelte av artene brukes som hageplanter, for eksempel blå valmues...