Krypjonsokkoll, flerårig urt i leppeblomstfamilien. 10–30 cm høy, med lange utløpere på jordoverflaten, stengelen er hårete på to sider. De øvre støttebladene er blå i blomstringsperioden, blomstene er blå. Krypjonsokkoll vokser spredt på Østlandet og spredt langs kysten til Trøndelag.