Nøkketunge, planteslekt i kurvplantefamilien. 180 arter som stammer fra Eurasia. Flere arter dyrkes som stauder. Stornøkketunge eller brednøkketunge, L. dentata, med gulrøde blomsterkroner i flate skjermer, hjertenøkketunge eller søylenøkketunge, L. stenocephala, med gule blomsterkroner i lange aks, og aksnøkketunge, L. przewalskii, med gule blomsterkroner i smale aks, kan også forekomme i forvillet form. En art, L. tussilaginea, dyrkes som stueplante pga. sine vakre, gulflekkede blad. Blomstene er ubetydelige. Formeres ved deling eller frø.