Hageiris, flerårig plante i sverdliljefamilien. Navnet er et samlenavn for flere hybrider av Iris, oppstått ved kryssing mellom forskjellige arter. 40–90 cm høy, med krypende jordstengel og 2–3,5 cm brede blad. Prydplante med mange sorter som varierer i vekst, størrelse, blomsterfarge og hardførhet.