Filtsymre, flerårig urt i soleiefamilien. 15–40 cm høy med tett hvithåret stengel og flikete blad. Én stor hvit blomst i toppen av stengelen, 4–7 cm bred. Eurasiatisk art som dyrkes som prydplante i Norge, finnes forvillet enkelte steder.