Kriminalsaker

Strafferett, bruke om rettsreglene som gjelder for lovbrudd og om den delen av rettsvitenskapen som behandler dette emnet. I straffeloven og i strafferettsvitenskapen skjelner man gjerne mellom strafferettens alminnelige del, som omhandler rettsregler felles for alle straffbare handlinger, og den spesielle del, som behandler de enkelte lovbrudd. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kriminalsaker

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt