Kriminalsaker

Strafferett, bruke om rettsreglene som gjelder for lovbrudd og om den delen av rettsvitenskapen som behandler dette emnet. I straffeloven og i strafferettsvitenskapen skjelner man gjerne mellom strafferettens alminnelige del, som omhandler rettsregler felles for alle straffbare handlinger, og den spesielle del, som behandler de enkelte lovbrudd. Hele artikkelen