Strafferett, brukes om rettsreglene som gjelder for lovbrudd og om den delen av rettsvitenskapen som behandler dette emnet. I straffeloven og i strafferettsvitenskapen skiller man gjerne mellom strafferettens alminnelige del, som handler om rettsregler som er felles for alle straffbare handlinger, og den spesielle delen, som behandler de enkelte lovbruddene. Hele artikkelen