Baneheia-saken

Dommeren i Kristiansand byrett, sorenskriver Jørn Ree, leser dommen i Baneheia-saken. Dom i tingretten ble avsagt 1. juni 2001. Denne ble anket til lagmannsretten, som behandlet saken i Tinghuset i Arendal fra 7. januar 2002. Viggo Kristiansen anket saksbehandlingen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet til Høyesterett. Jan Helge Andersen anket straffutmålingen. Ankene ble behandlet, men førte ikke frem.

Artikkelstart

Baneheia-saken er en av norsk kriminalhistories mest omtalte drapssaker. Den dreier seg om drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8 år, født 1992) og Lena Sløgedal Paulsen (10 år, født 1990) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Viggo Kristiansen (21 år, født 1979) og Jan Helge Andersen (19 år, født 1981) ble dømt for drapene. Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. mars 2021 at saken skal behandles av Borgarting lagmannsrett. Våren 2021 ble det igangsatt ny etterforskning av saken.

Hendelsesforløp

19. mai 2000 ble de to jentene meldt savnet til politiet i Kristiansand. Jentene hadde gått fra Grim og opp til vannet 3. stampe i den sentrumsnære bymarka Baneheia for et kveldsbad. Da de ikke kom hjem, ble en omfattende leteaksjon iverksatt. To dager senere ble jentene funnet voldtatt og drept. Kroppene lå gjemt under en furubusk og kvister i terrenget ikke langt fra badeplassen.

Etterforskning og tiltale

13. september 2000 ble de lokale mennene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen pågrepet og siktet for ugjerningen. Andersen innrømmet å ha knivdrept den ene jenta, og sa at kameraten hadde utført det andre drapet. Andersen pekte på Kristiansen som hovedmann.

Hovedforhandling i saken ble holdt på Tinghuset i Kristiansand i perioden 23. april til 25. mai 2001. Ved Kristiansand byretts dom 1. juni 2001 ble de to siktede dømt for voldtekt og drap, eller medvirkning til dette. Retten la vekt på Andersens forklaring, DNA-funn og plassering av Kristiansens mobiltelefon. Bevisene er omstridt.

Saken ble anket til Agder lagmannsrett, som 13. februar 2002 avsa fellende dom. Til dommen mot Kristiansen hørte med flere andre overgrep mot barn og krenkende adferd overfor en kvinne. Han ble dømt til forvaring i 21 år med minstetid på 10 år. Andersen fikk strafferabatt og ble i tingretten dømt til 17 års fengsel. Dette ble av lagmannsretten senere omgjort til 19 år.

Viggo Kristiansen anket saksbehandlingen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet til Høyesterett. Anken ble avvist 24. april 2002. Jan Helge Andersen fikk tillatt behandlet sin anke over straffutmålingen, men anken ble 26. august 2002 likevel forkastet.

Andersen ble prøveløslatt januar 2016 og var en fri mann fra september 2019.

Gjenopptakelse

Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld og kjempet for gjenopptakelse av Baneheia-saken hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Etter flere tidligere avslag besluttet kommisjonen 18. februar 2021 at saken skulle prøves på nytt. Avgjørelsen ble tatt under dissens; tre mot to medlemmer. Flertallet fremholdt at nye sakkyndige rapporter svekket DNA-beviset og at det samlet sett var en rimelig mulighet for at Kristiansen ville blitt frifunnet dersom de nye bevisene hadde vært kjent i 2002.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. mars 2021 at saken skal behandles av Borgarting lagmannsrett.

Våren 2021 ble det igangsatt ny etterforskning av saken.

I påvente av gjenopptakelsesrettsaken for Viggo Kristiansen fant Høyesteretts ankeutvalg ikke grunnlag for å fravike hovedregelen om utsatt fullbyrdelse av soningen. Utvalget viste til at påtalemyndigheten ikke ville be om forlenget forvaring. 1. juni 2021 ble Kristiansen derfor løslatt fra Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum kommune.

Stine Sofies Stiftelse

28. august 2000 ble Stine Sofies stiftelse etablert av Ada Sofie Austegard, mor til Stine Sofie, og Bente Bergseth, en kvinne som selv hadde opplevd vold i barndommen. 15. april 2008 ble Austegard og Bergseth tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid gjennom stiftelsen. Stiftelsen arbeider for «å styrke rettsikkerheten for voldsutsatte barn og deres pårørende, og forhindre at barn utsettes for vold og overgrep». I 2016 åpnet Stine Sofie Senteret, et kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn. Stiftelsen omsetter for 66 millioner kroner (2020) og har 66 ansatte (2021).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg