Økonomisk historie

Bidrag til samfunnsøkonomisk tenkning finnes hos en rekke forfattere opp gjennom tidene. Utviklingen av samfunnsøkonomi som selvstendig vitenskap kan likevel ikke føres lenger tilbake enn til annen halvdel av 1700-tallet. Gjennom tidene har fagfeltet vært preget av ulike, til dels motstridende, teorier som fortsatt preger debatter om økonomisk politikk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Eivind Thomassen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 47 artikler: