Bidrag til samfunnsøkonomisk tenkning finnes hos en rekke forfattere opp gjennom tidene. Utviklingen av samfunnsøkonomi som selvstendig vitenskap kan likevel ikke føres lenger tilbake enn til annen halvdel av 1700-tallet.Gjennom tidene har fagfeltet vært preget av ulike, til dels motstridende, teorier som fortsatt preger debatter om økonomisk politikk.. Hele artikkelen