Økologisk økonomi er en fagretning som tar utgangspunkt i at økonomien er en del av en større helhet, nemlig Jorda og biosfæren. Økologisk økonomi bygger på begge fagene økologi og økonomi, og er dermed tverrfaglig i sin innretning.Grunntesen i fagretningen er at økonomi er en menneskelig konstruksjon som må ta hensyn til naturens lover og økosystemet, og hva som påvirker og endrer naturen. Hele artikkelen