Møbler og interiørtyper

Interiør betyr det indre, det som er på innsiden. Interiør er det motsatte av eksteriør. Interiør er et substantiv som beskriver rom som er omsluttet og avgrenset. Vanligvis forbindes ordet med innsiden av en bygning, men det brukes også om innsiden av transportmidler som biler, passasjertog og ferger. I malerkunst brukes ordet interiør også om motiv hvor naturen danner omsluttende strukturer omkring uterom, for eksempel skogsinteriør. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Møbler og interiørtyper

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 1 kategorier:

  1. Sittemøbler

Inneholder 88 artikler:

Å

  1. ådring