Ådring er egentlig en betegnelse på mønster i treets årringer som tegner seg ved gjennomskjæring av treet på langs. Ådring er blitt betegnelse på etterligning av treets naturlige mønster ved maling, som ble moderne på møbler på 1800-tallet. Man kunne for eksempel bruke furu i et møbel og gi det utseende av edlere treslag, som bjørk, mahogni eller eik.