Cassone, kiste, betegnelse særlig på den italienske kiste som under gotikk og renessanse ble brukt som oppbevarings- og sittemøbel. Disse cassoner fikk ofte en rik utsmykning i skulptur og maleri. Særlig på 1400-tallet ble de forsynt med innfelte malerier, cassonebilder, som gjerne forestilte scener fra antikk mytologi og historie eller fra samtiden. Flere av tidens store mestere, f.eks. Uccello, Botticelli, Piero della Francesca og Piero di Cosimo eller deres atelierer leverte slike bilder. Mange berømte malerier er opprinnelig blitt laget for en cassone.