Mer eller mindre plastisk utformet dekorativ veggflis av stein eller keramikk.