Tronhimmel er en taklignende overbygning over trone, oftest på søyler; også himling av klede som spennes over en tronstol. Himlingen hadde opprinnelig praktisk betydning ved å oppfange støv og annet som falt ned fra loftet, og var vanlig til ut på 1500-tallet. Ble senere tegn på rang og verdighet.