Triumfkrusifiks er det store krusifiks i koråpningen i mange middelalderkirker; de stod på en tverrbjelke. På begge sider av den korsfestede var gjerne Maria og Johannes fremstilt.