Diaconicon er i bysantinsk arkitektur et rom i eller i tilknytning til en kirke, brukt som blant annet arkiv, bibliotek eller sakristi.