Skatoll er et kombinasjonsmøbel som nederst har en dragkistelignende underdel med skuffer, over denne en noe tilbaketrukket del med småskuffer og rom som dekkes av en klaff. Denne kan slås ned og brukes til skriveplate. Øverst har enkelte skatoller en overbygning med to- eller tredelt skap. Skatoll var opprinnelig betegnelse på mindre skrin til oppbevaring av ting man var særlig redd for; således fantes jernbeslåtte skatoller til forvaring av penger, smykker o.a. Som kombinert skrive- og oppbevaringsmøbel ble skatoller moderne i barokktiden og fikk etter hvert meget gedigen utførelse. Etter 1800 fremkom en form med buet klaff som kunne skyves tilbake bak småskuffene; øverste skuff ble da forsynt med uttrekkplate til skriveunderlag.