Persienne er solskjerm for vinduer, bestående av horisontale strimler av tre, metall eller plast, i en avstand noe mindre enn deres bredde, dreibare i tverr-retningen slik at de i størst mulig utstrekning kan slippe lyset inn eller gradvis lukke det ute. Persienner skal ha kommet til Europa ved at venetianske krigsfanger hadde lært å lage persienner av middelalderens persere. På fransk kalles en utvendig persienne fremdeles «persienne», en innvendig kalles «jalousie». På engelsk kalles persienner «venetian blinds».