Retabel er opprinnelig den arkitektoniske, ofte skulpterte tavlen bak alterbordet i en kirke. Retabelet dukket opp på 1000-tallet, og hadde gjerne form av en skjerm med nisjer for figurfremstilling. Den eldste kjente er den relieffsmykkede steinplaten i Quirinuskapellet i Luxembourg (ca. 1100). Ca. 1300 utvikles alterskapet av retabelet og erstatter dette.