Enfilade er en rekke av rom med dører plassert langs en akse, slik at man uhindret kan se gjennom alle. Enfilade ble introdusert ca. 1650 og ble et vanlig virkemiddel i den barokke arkitektur.