Biografier i norsk næringslivshistorie

Næringsliv, betegnelse på den samlede økonomiske virksomhet i et land; brukes mye i geografi og beskrivende økonomi. Begrepet næringsliv brukes noen ganger også om bare det private næringsliv slik at offentlig virksomhet faller utenfor. Enkelte ganger holdes også landbruk og fiskeri utenfor, slik at man sitter igjen med de næringer som er sterkt preget av store, private aksjeselskaper – industri, varehandel, skipsfart og finansieringsvirksomhet. Hele artikkelen

Ny artikkel