Finn Bergesen, norsk næringslivsleder; jurist. Han hadde 1973–83 ulike stillinger i Fiskeri- og Utenriksdepartementet. Generalsekretær i Norges Fiskarlag 1983–89. Adm. direktør i Norges Sildesalgslag 1990–95, i næringsmiddelkonsernet Kavli Holding AS 1995–98. Adm. direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 1999-2009.