Erling Steen, født i Oslo, norsk forretningsmann. Han ble 1915 medeier i firmaet Steen & Strøm, formann i styret fra 1939. Steen hadde en rekke verv innen næringslivet og dets organisasjoner, ble meget benyttet til offentlige komiteer og var sterkt engasjert i humanitær virksomhet. Formann i Norges Handelsstands Forbund 1936–46, president i Norges Røde Kors 1947–57, styreformann i Det norske Flyktningeråd 1953–58. Under okkupasjonen satt han i lengre tid i tysk fangenskap.